Architektúra a životné prostredie...

Z hľadiska najnovších vedeckých poznatkov a viditeľných zmien dejúcich sa na našej planéte je práve ľudská činnosť tá, ktorá najviac ovplyvňuje zmeny v atmosfére a hydrosfére a výrazne vplýva na životné prostredie okolo nás ale aj globálne na život na našej Zemi.
Stavebníctvo výraznou mierou vplýva na životné prostredie. Vytvára až 40% z celkovo vyprodukovaného množstva CO2 (hlavný sklenníkový plyn), využíva až 40% celkovej energie (aktuálne prevažne z fosílnych palív). To všetko má výrazný vplyv na zhoršujúce sa globálne oteplovanie Zeme. Nehovoriac o množstve vyprodukoveného odpadu pri likvidácií a rekonštrukcií starších budov, ktoré v prevažnej miere nieje možné recyklovať a tak končia na skládkach, z ktorých sa často šíria toxické a inak nepriaznivo pôsobiace látky ďalej do prostredia.

Ako môže architektúra pomôcť...

Spôsoby akými sa stavebníctvo a stavby môžu stať ohladuplnejšími až priaznivými pre životné prostredie je mnoho. Je na uvážení architekta a investora do akej miery môže pomôcť tomuto globálnemu problému, prípadne minimálne zlepšiť kvalitu a nezávadnosť svojho mikrosveta:

-použitím priaznivých, ekologických a čo najmenej škodlivých stavebných materiálov
-minimalizovaním dopravy s maximálnym využitím lokálnych zdrojov
-energeticky efektívnou výstavbou (nízkoenergetický a pasívny štandard budov
-riešeniami ktoré pri rekonštrukcii prípadne rozšírení stavby vyžadujú minimálne zásahy

Ako pomáhame my…

-neustále myslíme na vyšie spomenuté princípy :)
-pomáhame klientovi ohľaduplne a citlivo sa rozhodnúť
-zúčastňujeme sa workshopov ohľadne ekologickej výstavby a vzdelávame sa v danej problematike
-chodíme do prírody, využívame bicykle, podporujeme lokálne produkty, recyklujeme a kompostujeme vlastný odpad :)


This page was designed with Mobirise