V rámci odbornej praxe sme spolupracovali na mnohých známych i súkromných projektoch s viacerými ateliérmi a projekčnými kanceláriami: 

-revitalizácia potoka Dubová, Piešťany, Úsek Veterná-Lodenica, stav. povolenie (PC arch STU, Ba)

-záhrady pre všetkých, Podunajské Biskupice, štúdia (AWE Atelier záhradnej tvorby, PN)

-mestský park Horné lanice-Zvolen, súťaž (AWE Atelier záhradnej tvorby, PN)

-Kolookruh Sĺňava, projekt pre územné rozhodnutie (PC arch STU, Ba)

-reštaurácia Kolmačka, Piešťany, štúdia (súkromný investor, PN)

-polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava, projekt pre stavebné povolenie, realizačný project (RB     architekti, projekčná kancelária ORPIS, Ba)

-rekonštrukcia hotela devín Bratislava, realizačný projek, ohláška stavebných úprav (ORPIS, Ba)

-IKEA, Bratislava, rozšírenie a dostavba parkovacieho domu (ORPIS, Ba)

-Solar aktiv haus, Grobming, Rakusko, štúdia (Reinberg Architects, Wien)

-Passiv Houses, Čierna Hora, štúdia (Reinberg Architects, Wien)

-prvý pasívny dom, Estónsko, realizačný projekt (Reinberg Architects, Wien)

-poyfunkčný objekt LUNA, Žiar nad Hronom, rekonštrukcia, stavebné povolenie, realizačný projekt,       (Jančina architekti, Ba)

-nové sídlo Matador, Bratislava, komnplet rekonštrukcia a dostavba a interiéry, stavebné povolenie,   realizačný projekt, (Jančina architekti, Ba)

-čerpacia stanica Slovnaft, Prístavná Bratislava, štúdia (Jančina architekti, Ba)

-Digital park, Bratislava, nájomné priestory, štúdie a realizačné projekty (Jančina architekti, Ba)

-Aupark, Bratislava redizajn, realizačný projekt (Jančina architekti, Ba)

-bytový dom Žilinská Bratislava, realizačný projekt (Jančina architekti, Ba)

-štúdie rodinných a bytových domov (SPAD, Bratislava)

-štúdie a projekty bytových domov (Weber Architekten, Švajčiarsko)

-architektonicko urbanistické štúdie, Záhorská Bystrica, Čierna Voda (Siebert+Talaš, Bratislava)

-polyfunkčný objekt Autobusová stanica, Bratislava, stavebné povolenie a realizačný projekt,                (Siebert+Talaš, Bratislava)

-infraštruktúra zóny Mlynské Nivy, Bratislava, realizačný projekt (Siebert+Talaš, Bratislava)

This web page was started with Mobirise templates